polecamy:

Aktualności

Przetrag na a dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi.

data dodania: 2012-10-17

Przetrag na a dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi.

W związku z realizacją w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GENESIS na rynku regionalnym poprzez inwestycje umożliwiające oferowanie nowych usług w zakresie drukowania.” firma Genesisart Igor Kłys, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013” na dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi.

 

Plik do pobrania http://www.genesisart.pl/przetrag.doc