polecamy:

Aktualności

zakończenie postępowania przetargowego

data dodania: 2012-11-14

zamknięcie postępowania przetargowego na dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi.

W związku z realizacją w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy GENESIS na rynku regionalnym poprzez inwestycje
umożliwiające oferowanie nowych usług w zakresie drukowania.” firma Genesisart Igor Kłys, zwana dalej „Zamawiającym”, ogłasza zamknięcie postępowania przetargowego na dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi.