polecamy:

Aktualności

Ogłoszenie postepowania udzielenia zamówienia

data dodania: 2012-11-14

Ogłoszenie postepowania udzielenia zamówienia na dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowym

W związku z realizacją w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn.
Wzrost konkurencyjności firmy GENESIS na rynku regionalnym poprzez inwestycje
umożliwiające oferowanie nowych usług w zakresie drukowania.
firma Genesisart Igor Kłys, zwana dalej „Zamawiającym”, ogłaszam iz w toku postępowania przetargowego na dostawę Maszyny przycinarki wraz opcjami dodatkowymi termin skąłdania ofert do dnia 09.1.2012 wygrała firma Scorpio Sp zoo ul. Brukowa 28a, 91-341- Łódź nip 726-47-48